Bài 2 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 59 phiếu

Tính bằng hai cách:

Bài 2. Tính bằng hai cách:

a) \((6,75 + 3,25 ) \times 4,2\);                          

b) \((9,6 - 4,2) \times 3,6\).

Hướng dẫn giải:

 a) Cách 1:    

\(\left( {6,75 + 3,25} \right) \times 4,2 = 10 \times 4,2 = 42\)

Cách 2:

\(\left( {6,75 + 3,25} \right) \times 4,2 = 6,75 \times 4,2 + 3,25 \times 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42\)

b) Cách 1:

\(\left( {9,6 - 4,2} \right) \times 3,6 = 5,4 \times 3,6 = 19,44\)

Cách 2:

\(\left( {9,6 - 4,2} \right) \times 3,6 = 9,6 \times 3,6 - 4.2 \times 3,6 = 34,56 - 15,12 = 19,44\)

                                       loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan