Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Bài 2 trang 61 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 31 phiếu

Tính:a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Hướng dẫn giải

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4 = 63,2 x 2,4 = 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,5 

(Giải thích: Thực hiện phép tính có phép cộng và phép nhân, ta phải thực hiện phép nhân trước sau đó mới thực hiện phép cộng)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan