Bài 2 trang 61 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 31 phiếu

Tính:a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Hướng dẫn giải

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4 = 63,2 x 2,4 = 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,5 

(Giải thích: Thực hiện phép tính có phép cộng và phép nhân, ta phải thực hiện phép nhân trước sau đó mới thực hiện phép cộng)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan