Bài 2 trang 60 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 39 phiếu

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

Bài 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

\(1000ha\);         \(125ha\);            

\(12,5ha\);             \(3,2ha\).

Hướng dẫn giải:

\(1000ha ={{1000} \over {100}} \,\,km^2= 10\,\, km^2\)                   

\(125\,\,ha ={{125} \over {100}}\,\, km^2= 1 ,25\,\, km^2\)     

\(12,5ha= {{12,5} \over {100}}\,\,k{m^2}= 0,125km^2\)                

\(3,2\,\,ha ={{3,2} \over {100}}\,\,k{m^2}= 0,032\,\, km^2\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan