Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 19:35:26

Bài 2 trang 60 sgk Toán 5


Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

Bài 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

\(1000ha\);         \(125ha\);            

\(12,5ha\);             \(3,2ha\).

Hướng dẫn giải:

\(1000ha = 10 km^2\)                    \(125ha = 1 ,25 km^2\)     

 \(12,5ha=  0,125km^2\)                 \(3,2ha = 0,0032 km^2\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay