Bài 2 trang 6 sgk toán 9 - tập 1


Bài 2. So sánh: a) 2 và √3 ; b) 6 và √4 ; c) 7 và √47.

Bài 2. So sánh

a) 2 và √3   ;    b) 6 và √41    ;    c) 7 và √47.

Lời giải.

HD. Viết mỗi số nguyên thành căn bậc hai của một số.

a) 2 =  √4. Vì 4 > 3 nên √4 > √3 hay 2 > √3.

b) ĐS: 6 <  √41 

c) ĐS: 7 > √47

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu