Bài 2 trang 58 sgk vật lí 10


Tổng hợp lực là gì?

2. Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

Hướng dẫn:

- Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.   

- Quy tắc hình bình hành:

     >>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu