Bài 2 trang 58 sgk đại số và giải tích 11.


Tìm hệ số của

2. Tìm hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức: (x + )6.

Bài giải:

(x + )6 = Ck6 . x6 – k . ()k = Ck6 . 2k . x6 – 3k

Trong tổng này, số hạng Ck6 . 2k . x6 – 3k có số mũ của x bằng 3 khi và chỉ khi

  ⇔ k = 1.

Do đó hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức đã cho là:

2 . C16 = 2 . 6 = 12.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu