Bài 2 trang 56 sgk Toán 5


Viết số thích hợp vào ô trống:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải: