Bài 2 trang 56 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Viết số thích hợp vào ô trống:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan