Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2


2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

 =  800  ,       = 800

Hướng dẫn:

Tam giác ABC có   = 800;  = 450

Nên   = 1800 – (800 + 450) = 550

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì 450 < 550 < 800 hay  <  <   => AC < AB < BC

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu