Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 97 phiếu

2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

\(\widehat{A}\) =  800  ,     \(\widehat{B}\)  = 800

Hướng dẫn:

Tam giác ABC có  \(\widehat{A}\) = 800; \(\widehat{B}\) = 450

Nên \(\widehat{C}\)  = 1800 – (800 + 450) = 550

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì 450 < 550 < 800 hay \(\widehat{B}\) < \(\widehat{C}\) < \(\widehat{A}\)  => AC < AB < BC

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan