Bài 2 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;       b) 5,12 - 0,68;            c) 69 - 7,85.

Hướng dẫn giải:

a)             b)               c) 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan