Bài 2 trang 53 sgk hóa học 11


Nêu những điểm giống nhau và khác nhau

Bài 2: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

Bài giải:

Có thể lập bảng và HS điền các pthh vào nội dung trống trong bảng như sau:

 

HNO3

H3PO4

  1. Tính axit
  2. Phân li ra cation H+
  3. Tác dụng với bazơ và oxit bazơ
  4. Tác dụng với muối

Axit mạnh

..............................

..............................

.............................

Axit trung  bình

...........................

...........................

............................

  1. Tính oxi hóa

Tính oxi hóa mạnh

Không có tính oxi hóa.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu