Bài 2 trang 51 sgk hoá học 9


Bài 2. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

Bài 2. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) .......... +  HCl —> MgCl2  + H2;

b) ......... + AgNO3  —>  Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ —> ZnO;

d) ........ + Cl2  —> CuCl2

e) ....... +  S —> K2 S.

Giải

a) Mg + 2HCl —> MgCl2  + H2

b) Cu + 2AgNO3  —>  Cu(NO3)2 + 2Ag

c) 2Zn + O2—> 2ZnO;

d) Cu + Cl2  —> CuCl2

e) 2K +  S —> K2 S.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu