Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 2 trang 50 Tiết 17 sgk Toán 5


Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

a) 9,46 + 3,8; 

b) 45,08 + 24,97;

c) 0,07 + 0,09.

Hướng dẫn giải:

a)         thử lại:  

b)            thử lại: 

c)              thử lại:  

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay