Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Bình chọn:
4.9 trên 130 phiếu

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

2. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x - y) + y(x + y)                                 tại x = -6 và y = 8;

b) x(x2  - y) - x2 (x + y) + y (x2 – x)           tại x = \(\frac{1}{2}\) và y = -100.

Bài giải:

a) x(x - y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  - y) - x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 - yx

= -2xy

Với x = \(\frac{1}{2}\), y = -100 biểu thức có giá trị là -2 . \(\frac{1}{2}\) . (-100) = 100.

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan