Bài 2 trang 49 Tiết 15 sgk Toán 5


Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

a) 11,20km      b) 11,020km;     c) 11km 20m;   d) 11 020m

Hướng dẫn giải:

b) 11,020km        c) 11km 20m               d) 11020m.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan