Bài 2 trang 47 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)       1654m2 = …ha

b)      5000m2 = ….ha

c)       1ha = …km2

d)      15ha  =…km2

Hướng dẫn giải:

a)      …..= 0,1654 ha

b)      …=  0,5 ha

c)       …..= 0,01 km2

d)      ….= 0,15 km2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan