Bài 2 trang 47 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)       1654m2 = …ha

b)      5000m2 = ….ha

c)       1ha = …km2

d)      15ha  =…km2

Hướng dẫn giải:

a)      …..= 0,1654 ha

b)      …=  0,5 ha

c)       …..= 0,01 km2

d)      ….= 0,15 km2

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan