Bài 2 trang 44 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm;     2m 5cm;     21m 36cm.

b) Có đơn vị  đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm;   4dm 32mm;    73mm.

Hướng dẫn giải:

a) 3,4m;   2,05m;     21,36m

b) 8,7dm;   4,32dm;    0,73dm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan