Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 4


Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?

Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Năm 1406, quân Minh sang xâm lược nước ta. Hổ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại. Nước ta bị nhà Minh đô hộ.