Bài 2 trang 44 SGK Đại số 10 nâng cao

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Biểu đồ hình 2.8 cho biết số triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm từ 2000 đến 2005. Biểu đồ này cho ta một hàm số. Hãy cho biết tập xác định và nêu một vài giá trị của hàm số đó.

Biểu đồ hình 2.8 cho biết số triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm từ 2000 đến 2005. Biểu đồ này cho ta một hàm số. Hãy cho biết tập xác định và nêu một vài giá trị của hàm số đó.

Giải

Tập xác định D = {2000,..., 2005}. Kí hiệu hàm số là f(x).

Ta có:

f(2000) = 3,84; f(2001) = 3,72; ....; f(2005) = 5,2

Loigiaihay.com

Các bài liên quan