Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 13:42:58

Bài 2 trang 40 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 38 phiếu

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân

Bài 2. Hãy viết thêm các chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) \(5,612\);   \(17,2\);          \(480,59\)

b) \(24,5\);       \(80,01\);       \(14,678\)

Hướng dẫn giải:

a) \(5,612\)

\(17,2= 17,200\)

\(480,59= 480,590\)

b) \(24,5 = 24,500\)

\(80,01= 80,010\)

\(14,678\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan