Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 15:45:51

Bài 2 trang 37 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

\(5\tfrac{9}{10}\);               \(82\tfrac{45}{100}\);     \(810\tfrac{225}{1000}\).

Hướng dẫn giải:

      

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan