Bài 2 trang 37 sgk Toán 5


Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

;               ;     .

Hướng dẫn giải: