Bài 2 trang 37 SGK hóa học 12

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí...

2. Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể làm men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?

A. Axit axetic;                                                             B. Glucozơ;

C. Saccarozơ;                                                             D. Fructozơ.

Hướng dẫn.

Chọn B.            

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

nH2O : nCO2 = 1 : 1

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow} \limits_{men.rượu}^{30 - 35^\circ C}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan