Bài 2 trang 35 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 29 phiếu

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 7dm =\(\frac{7}{10}\) = 0,7m

5dm =\(\frac{5}{10}\) =..m

2mm = \(\frac{2}{1000}\)=...m

4g = \(\frac{4}{1000}\)=...kg 

b) 9cm =\(\frac{9}{100}\) =0,09m

3cm = \(\frac{3}{100}\)=....m

8mm =\(\frac{8}{1000}\) = ...m

6g =\(\frac{6}{1000}\) = ...kg 

Hướng dẫn giải:

a) 0,7m 

0,5m

0,002m

0,004kg

b) 0,09m

0,03m

0,008m

0,006kg

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan