Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 04:30:28

Bài 2 trang 35 sgk hóa học 10


Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.                     B. 3 và 4                      C. 4 và 4              D. 4 và 3

Chọn đáp án đúng

Bài giải:

Chọn đáp án B

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu