Bài 2 trang 35 sgk hóa học 10

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.                     B. 3 và 4                      C. 4 và 4              D. 4 và 3

Chọn đáp án đúng

Bài giải:

Chọn đáp án B

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan