Bài 2 trang 35 sgk hóa học 10


Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.                     B. 3 và 4                      C. 4 và 4              D. 4 và 3

Chọn đáp án đúng

Bài giải:

Chọn đáp án B

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu