Bài 2 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để ...

Bài 2. Cho ba điểm \(O, A, B\) không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để vec tơ \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \) có giá là đường phân giác của góc AOB.

Hướng dẫn trả lời

Gọi \(C\) là điểm sao cho \(AOBC\) là hình bình hành.

Ta có \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OC} \),

\(OC\) là phân giác của góc \(AOB\) khi và chỉ khi \(AOB\)C là hình thoi.

\( \Leftrightarrow \,\,OA = OB\).

Các bài liên quan