Bài 2 trang 31 sgk hóa học 11


Nitơ không duy trì sự hô hấp

Bài 2: Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không ?

Bài giải:

Nitơ không phải là khí độc

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu