Bài 2 trang 24 sgk toán lớp 5


Bài 2. Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

Bài 2. Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?
Giải
120kg = 120 000g
Con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu :
120 000 : 60 = 2000 (lần)
Đáp số : 2000 lần.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay