Bài 2 trang 22 sgk Vật lí 10


2. Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

2. Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

Trả lời:

HS tự làm 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan