Bài 2 trang 22 sgk Vật lí 10


2. Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

2. Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

Trả lời:

 Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng có độ lớn nhất định, có phương và chiều xác định, có:

 - Gốc đặt ở vật chuyển động

- Phương và chiều là phương và chiều của chuyển động.

- Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích nào đó.

Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng trên và quy ước như sau:

- Vật chuyển động theo chiều dương có v > 0.

- Vật chuyển động ngược chiều dương có v < 0.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu