Bài 2 trang 216 sgk vật lí 12


Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

2. Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

Hướng dẫn:

- Lực hâp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết định đến sự hình thành, phát triển và chuyển động của hệ

- Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả hệ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu