Bài 2 trang 213 sgk Vật lý lớp 10


Độ ẩm tỉ đối là gì?

Độ ẩm tỉ đối là gì? Viể công thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng này?

Hướng dẫn giải:

  Độ ẩm tỉ đối f là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trước:

   

 

  Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:

 

  Ý nghĩa độ ẩm tỉ đối cho ta biết mức độ ẩm của không khí. Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu