Bài 2 trang 208 sgk vật lí 12


Leptôn là gì?

2. Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?

Hướng dẫn:

Leptôn là các hạt nhẹ, khối lượng dưới 200mtham gia liên kết yếu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu