Bài 2 trang 198 sgk Vật lí 12


2. Căn cứ vào độ lớn của

2. Căn cứ vào độ lớn của \( \frac{W_{lk}}{A}\) chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Trả lời:

Vì đối với phản ứng phân hạch thì \( \frac{W_{lk}}{A}\) sau (các hạt có số A vào cỡ 100) sẽ lớn hơn \( \frac{W_{lk}}{A}\) trước (các hạt có số A lớn hơn 200).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu