Bài 2 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?

Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?

A. O2 và O3 cùng có tính oxi hóa, nhưng O3 có tính oxi hóa mạnh hơn.

B. H2O và H2O2 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2O có tính oxi hóa yếu hơn.

C. H2SO3 và H2SO4 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2SO4 có tính oxi hóa mạnh hơn.

D. H2S và H2SO4 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2S có tính oxi hóa yếu hơn.

Giải

Chọn D.

loigiaihay.com

Các bài liên quan