Bài 2 trang 19 sgk toán 5


Bài 2. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông.

Bài 2. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Bài làm

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: ... cây thông?

Giải

12 ngày so với 3 ngày thì gấp:

12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngay đội đó trồng được:

1200 x 4 = 4800 (cây thông)

Đáp số: 4800 cây thông