Bài 2 trang 180 sgk Hóa học lớp 12


Có 5 ống nghiệm không nhãn

Có 5 ống nghiệm  không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?

  1. Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2
  2. Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2,  CuCl2
  3. Bốn dng dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2,  CuCl2
  4. Cả 5 dung dịch

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu