Bài 2 trang 18 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

Bài 2. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-12; 3] ∩ [-1; 4]\);

b) \((4, 7) ∩ (-7; -4)\);

c) \((2; 3) ∩ [3; 5)\);

d) \((-∞; 2] ∩ [-2; +∞)\).

Giải:

a) \((-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]\)

b) \((4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø\)

c) \((2; 3) ∩ [3; 5) = Ø\)

d) \((-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2]\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan