Bài 2 - Trang 179 - SGK Vật lí 10


Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

2. Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Bài làm.

Học sinh tự làm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan