Bài 2 - Trang 179 - SGK Vật lí 10


Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

2. Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Bài làm.

Có 2 cách phát biểu: 

a) Cách phát biểu của Clau-đi-út

  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

 

b) Cách phát biểu của Cac-nô

 

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu