Bài 2 - Trang 179 - SGK Vật lí 10


Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

2. Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Bài làm.

Có 2 cách phát biểu: 

a) Cách phát biểu của Clau-đi-út

  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

 

b) Cách phát biểu của Cac-nô

 

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu