Bài 2 - Trang 179 - SGK Vật lí 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

2. Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Bài làm.

Có 2 cách phát biểu: 

a) Cách phát biểu của Clau-đi-út

  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

 

b) Cách phát biểu của Cac-nô

 

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan