Bài 2 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen :

Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen :

\(4Ag + 2{H_2}S + {O_2}\,\, \to \,\,2A{g_2}S + 2{H_2}O\)

Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ?

A. Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

B. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa.

C. Ag là chất oxi hóa, O2 là chất oxi hóa.

D. H2S  vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử, còn Ag là chất khử.

Giải

Chọn C.

loigiaihay.com

Các bài liên quan