Bài 2 trang 17 sgk hình học lớp 10


Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC

Bài 2. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích các vectơ , theo hai vectơ sau  = .

Hướng dẫn giải:

Gọi G là giao điểm của AK, BM thì G là trọng tâm của tam giác.

Ta có    =     =>  = 

             = - = -  = -

Theo quy tắc 3 điểm đối với tổng vec tơ:

+  =>  =  = ().

AK là trung tuyến thuộc cạnh BC nên

 = 2    =>  += 2

Từ đây ta có  = +  =>  = - - .

BM là trung tuyến thuộc đỉnh B nên

 = 2         => -  + = 2

                                            =>  =  + .

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu