Bài 2 trang 160 sgk toán 5


Tìm x: a) x + 5,84 = 9,16.

Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16  ;

b) x - 0,35 = 2,55   ;

Bài giải:

a) x + 5,84 = 9,16

x = 9,16 - 5,84

x = 3,32.

b) x - 0,35 = 2,55  

x = 2,55 + 0,35

x = 2,9.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan