Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 09:53:02

Bài 2 trang 160 sgk toán 5

Bình chọn:
3.9 trên 126 phiếu

Tìm x: a) x + 5,84 = 9,16.

Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16  ;

b) x - 0,35 = 2,55   ;

Bài giải:

a) x + 5,84 = 9,16

x = 9,16 - 5,84

x = 3,32.

b) x - 0,35 = 2,55  

x = 2,55 + 0,35

x = 2,9.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan