Bài 2 trang 16 sgk toán 5


Bài 2. Tính: a) 5/8 - 2/5; c. 2/3 + 1/2 - 5/6

Bài 2. Tính:

a)  ;           b)   ;            c)  .

Bài làm

a)   ;

b)    ;

c)   .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay