Bài 2 trang 16 sgk toán 5


Bài 2. Tính: a) 5/8 - 2/5; c. 2/3 + 1/2 - 5/6

Bài 2. Tính:

a)  ;           b)   ;            c)  .

Bài làm

a)   ;

b)    ;

c)   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan