Bài 2 trang 16 sgk toán 1


Điền số vào ô trống.

Điền số vào ô trống:

               

Hình 1                             Hình 2                             Hình 3

               

Hình 4                             Hình 5                             Hình 6

Bài giải:

Hình 1 viết số 5.

Hình 2 viết số 3

Hình 3 viết số 5

Hình 4 viết số 2

Hình 5 viết số 1

Hình 6 viết số 4.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan