Bài 2 - Trang 159 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch...

2. Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí  duy nhất NO(đktc). Kim loại M là :

A.Mg

B.Cu.

C.Fe.

D.Zn.

Hướng dẫn giải.

Ta có \({n_{NO}} = {{4,48} \over {22,4}} = 0,2mol\) 

3M + 4HNO3 -> 3M(NO3)n+ nNO + 2H2O. 

 \({n_M} = {{0,6} \over n}\)

MM = 32n ⟹ Chỉ có n = 2 thì MM = 64. Vậy M là Cu.

Đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan