Bài 2 trang 159 SGK hóa học 11


Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

2. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hi đro có xúc tác Ni, đun nóng;

(4) Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn.

Các phương trình hóa học:

 + 3H 

 + 3H 

 + Br2    + HBr

 + Br 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu