Bài 2 trang 155 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 125 phiếu

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm.

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3= ...dm3                                       1dm3 = ...cm3

7,268m3 = ...dm3                                 4,351dm3 = ....cm3

0,5m= ...dm3                                    0,2dm3 = ...cm3

3m3 2dm3 = ...dm3                               1dm3 9cm3 = ...cm3

Bài giải:

1m3= 1000dm3                                       1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm3                                 4,351dm3 = 4351cm3

0,5m= 500dm3                                    0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002dm3                               1dm3 9cm3 = 1009cm3

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan