Bài 2 trang 152 sgk toán 5


Viết (theo mẫu).

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm  

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m =  dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tấn = ...tấn.

Bài giải:

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm  

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

b) 1m =  dam = 0,1 dam

1m = km = 0,001km

1g =  kg = 0,001kg

1kg =  tấn = 0,0001 tấn.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan