Bài 2 trang 15 sgk Vật lí 10


2. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

2. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Trả lời:

Đặc điểm là:

- có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng

- Có tốc độ trung bình không đổi trên mọi quãng đường.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu