Bài 2 trang 149 sgk hóa học 8


Đun nhẹ 20 g dung dịch

2. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bày hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 

Bài giải:

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\frac{3,6}{20}\) . 100% = 18%

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu