Bài 2 trang 148 sgk toán 5


Rút gọn các phân số.

Rút gọn các phân số:

;           ;            ;         ;             ;

Bài giải:

 =  = ;

 =  = ;

  =  = ;

 =  = ;

 =  = ;

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan