Bài 2 trang 148 sgk toán 5


Rút gọn các phân số.

Rút gọn các phân số:

;           ;            ;         ;             ;

Bài giải:

 =  = ;

 =  = ;

  =  = ;

 =  = ;

 =  = ;

Bài viết liên quan