Bài 2 trang 148 sgk đại số 10


Bài 2. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?

Bài 2. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?

a) sinα = \( \frac{\sqrt{2}}{3}\) và cosα = \( \frac{\sqrt{3}}{3}\);

b) sinα = -\( \frac{4}{5}\) và cosα = \( -\frac{3}{5}\)

 c) sinα = 0,7 và coα = 0,3

Hướng dẫn giải:

a) Không. Bởi vì \( \left ( \frac{\sqrt{2}}{3} \right )^{2}\) \( +\left ( \frac{\sqrt{3}}{3} \right )^{2}\) < 1

b) Có thể đồng thời xảy ra, vì \( (-\frac{4}{5})^{2}+(-\frac{3}{5})^{2}\) = 1

c) Không. Lí do như câu a

 

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu