Bài 2 trang 146 sgk toán 5 tiết 138 luyện tập chung


Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ.

Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong  giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải:

Quãng đường báo gấm chạy được  giờ là:

120 x  = 4,8 (km)

Đáp số: 4,8km.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan